Neplatnost valné hromady společnosti

Ustanovení stanov společnosti, upravující způsob oznámení konání valné hromady tak, že oznámení bude uveřejněno v jednom...více.

 
 
Daň z převodu nemovitosti ve světle nálezu Ústavního soudu ČR

V právních předpisech ČR se opakovaně užívá legislativní techniky použití odkazu resp. poznámky pod čarou. Zdánlivě je j...více.

 
 
Trestní odpovědnost fyzických osob za právnické osoby

České trestní právo nezná trestní odpovědnost právnických osob, ale trestně odpovědné mohou být individuální fyzické oso...více.

 
 
Doručování

Jestliže v řízení, ve kterém je účastník zastoupen zástupcem s procesní plnou mocí, je doručeno účastníku, a nikoli jeho...více.

 
 
Smluvní ovládání v ČR

Právní úprava podnikatelských seskupení měla v České republice řadu nedostatků, proto ji bylo nutné nahradit úpravou nov...více.

 
 
Akcie a její postižení výkonem rozhodnutí podle ustanovení § 320 o.s.ř.

Akcie a její postižení výkonem rozhodnutí podle ustanovení § 320 o.s.ř. Akcie představuje pro jejího majite...více.

 
 
UniCredito má webové stránky v češtině

Italská bankovní skupina UniCredito Italiano (UCI) minulý týden na adrese http://www.uci.cz zahájila provoz ...více.

 
 
Neplatnost usnesení valné hromady

Okolnost, že platnost usnesení valné hromady je přezkoumávána soudem proto, že byla zpochy...více.

 
 
e-Sekretářka pro manažery elektronického věku je na světě?

ICL představila ve Velké Británii hlasově aktivovanou službu asistentky, kterou lze využívat z jakéhokoli mobilního nebo...více.

 
 
Žaloba na neplatnost usnesení valné hromady

Společník, jednatel nebo člen dozorčí rady společnosti může požádat do tří měsíců soud, aby vyslovil neplatnost usnesení...více.

 
 
Sněmovna schválila novelu, díky níž vznikne rejstřík zástav

Poslaneckou novelu občanského zákoníku, která zřizuje elektronický rejstřík zástav, dnes schválila sněmovna. Poslanci př...více.

 
 
České koncernové právo podle evropského vzoru

Koncernové právo je souborem norem, které upravují právní vztahy v rámci podnikatelských seskupení, které jsou označován...více.

 
Zobrazeno 30 - 42 z 42 aktualit.
Předchozí aktuality <<     >> Další aktuality

Uživatelské jméno:

 

Heslo:

 


E-mail do redakce
redakce@celostatnidenik.cz


E-mail na webmastera
webmaster@celostatnidenik.cz


Jste . návštěvník.


www.ebanka.czwww.allianz.czwww.fischer.czwww.verlagdashofer.czwww.sklenda.czwww.linde.czwww.tipservis.cz


TOPlist